Ochrana osobných údajov

Vážený a milý návštevník,

teší ma, že ste na mojich stránkach. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach využívania týchto stránok a o ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu a nejasnostiam. Prajem si, aby Vám moje stránky dobre slúžili.

Ochrana osobných údajov a GDPR od 1.8.2021

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje, zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím  s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ A KDE MA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Prevádzkovateľom stránok je:
ING. Jana Kopečná, 
so sídlom Námestie SR 26, Bytča 014 01,
IČO 50 405 136,
DIČ: 102 926 6447,
IČ DPH: Na SK nie som platca DPH 
Pre pladbu DPH zo služieb v zahraničí je IČ DPH: SK1029266447

zapísaná v evidencii: Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-38596
e-mail: canva.sprievodca@gmail.com
a prevádzkujem webové stránky www.jankakopecna.sk a www.zacniscanvou.sk . Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktovať ma môžete:   
elektronicky na emailovej adrese: canva.sprievodca@gmail.com
písomne na adrese: Ing. Jana Kopečná, Námestie SR 26, 01401 Bytča
telefonicky na čísle: +421903543644

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR , a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu,

· plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
· umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania       

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

➤ poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru).

➤ vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú potrebné pre vyhovenie zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

➤ marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívam na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Newslettery zasielam len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

➤ pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

➤ fotografická dokumentácia, referencie, živej akcie, workshopy

Iba na základe vášho súhlasu môžem využiť vaše fotografie, referencie, spätnej väzby a pod. A to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

COOKIES
Pri prechádzaní našich webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim je ako keby boli naše vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známa) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov (Cookies tretích strán), ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

TYP NÁZOV ÚČEL EXPIRÁCIA
Vlastný Mioweb Marketing 30 až 365 dní
Vlastný SimpleShop Fakturačné údaje, automatizácia
online predaja
5 rokov
Cookies tretích strán Google Analytics Získanie štatistických informácií Podľa nastavenia prehliadača,
alebo do odstránenia
Cookies tretích strán SmartSupp Chat zákazníckej podpory Podľa nastavenia prehliadača,
alebo do odstránenia
Cookies tretích strán Pixel Facebook +
Instagram
Identifikácia v rámci reklamnej
siete spoločnosti Facebook, opätovné
cielenie reklamy (retargeting)
Marketing
180 dní
Cookies tretích strám SMART Emailing Emailový marketing 730 dní

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. Odovzdávanie dát mimo Európskej únie Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislostis ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: canva.sprievodca@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka práve na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme
v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som
s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami o produktoch a službách vám zasielam ak ste môj zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 01.08.2021 

OSTÁVA SPLNIŤ INFORMAČNÚ POVINNOSŤ O POUŽÍVANÍ SLUŽIEB - GOOGLE ANALYTICS
 
Toto je prehlásenie prevádzkovateľa stránok o využívaní služieb Google Analytics v súlade so zmluvnými podmienkami.

Tieto stránky používajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", umožňujúce analýzu spôsobu využívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o využívaní stránky (včítane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude využívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určené pre jej prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a využívania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, tak nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a pre účely hore uvedené.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google. 

 

 

Potrebujete pomoc?

Napíšte nám na canva.sprievodca@gmail.com nebo volejte na +421903543644.

Sme tu pre Vás, radi vám pomôžeme.